กรองเครื่องฟอกอากาศ-Air Purifier

 

New

25 x 45 x 4 cm

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ ใช้กับ Sharp A60,860TA,FP-J80 -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 25 x 45 x 4 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,490 THB ฿2,490
1,800 THB ฿1,800 -28%
สมาชิก 1,800 THB ฿1,800 -28%

 

New

29.4 x 43.4 x 3 cm

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ ใช้กับ WHIRLPOOL AP536ws -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 29.4 x 43.4 x 3 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 1 ชิ้น

2,290 THB ฿2,290
1,690 THB ฿1,690 -26%
สมาชิก 1,690 THB ฿1,690 -26%

 

New

33.3 x 38 x 3.5 cm

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ ใช้กับ Coway AP-1516D -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 33.3x 38 x 3.5 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,290 THB ฿2,290
1,690 THB ฿1,690 -26%
สมาชิก 1,690 THB ฿1,690 -26%

 

New

22 x 40 x 3.2 cm

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ ใช้กับ Panasonic PMF35TA -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 22 x 40 x 3.2 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,890 THB ฿1,890
1,270 THB ฿1,270 -33%
สมาชิก 1,270 THB ฿1,270 -33%

 

New

35 x 41.5 x 3.2 cm

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ ใช้กับ HITASHI A6000 -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 35 x 41.5 x 3.2 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,290 THB ฿2,290
1,790 THB ฿1,790 -22%
สมาชิก 1,790 THB ฿1,790 -22%

 

New

32.5 x 36.5 x 3.5 cm

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ ใช้กับ TO-AF-C4A,CAF-G2A -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 32.5 x 36.5 x 3.5 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,290 THB ฿2,290
1,690 THB ฿1,690 -26%
สมาชิก 1,690 THB ฿1,690 -26%

 

New

23.5 x 37 x 3.2 cm

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Sharp รุ่น KC-A40TA,KC-840TA -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 23.5 x 37 x 3.2 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 1 ชิ้น

1,790 THB ฿1,790
1,340 THB ฿1,340 -25%
สมาชิก 1,340 THB ฿1,340 -25%

 

New

25 x 48 x 3.2 cm

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Sharp FU-W53TA -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 25 x 48 x 3.2 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,490 THB ฿2,490
1,800 THB ฿1,800 -28%
สมาชิก 1,800 THB ฿1,800 -28%

 

New

แอมเวย์ขนาดสำเร็จ รุ่น 1

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ แอมเวย์รุ่น 1 -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาดจะเท่ากับของเดิม เป็นขอบ EPDM ยางดำ ใช้แล้วทิ้ง -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,590 THB ฿3,590
2,670 THB ฿2,670 -26%
สมาชิก 2,670 THB ฿2,670 -26%

 

New

25 x 40 x 4 cm

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ SHARP KC-A50TA ,KC-850TA -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 25 x 40 x 4 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,390 THB ฿2,390
1,590 THB ฿1,590 -33%
สมาชิก 1,590 THB ฿1,590 -33%

 

New

HEPA airfilter- (31 x 39 x 4 cm)

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ SHARP รุ่น FU-40SE ,60SE -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 31 x 39 x 4 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 1 ชิ้น

2,590 THB ฿2,590
1,900 THB ฿1,900 -27%
สมาชิก 1,900 THB ฿1,900 -27%

 

New

HEPA airfilter- (KC-930TA,F40TA,FP-FM40,FU-Z35TA,F

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Sharp รุ่น KC-930TA,F40TA,FP-FM40,FU-Z35TA,FP-G50TA -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 23.8 x 38 x 3.2 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 4 ชิ้น

1,890 THB ฿1,890
1,370 THB ฿1,370 -28%
สมาชิก 1,370 THB ฿1,370 -28%

 

New

HEPA airfilter- KC-D60TA,KC-G60TA

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Sharp รุ่น KC-D60TA,KC-G60TA -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 23.4 x 43.2 x 2.7 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด - สินค้าภายในกล่อง =กรอง Hepa 1 ชิ้น

ขายแล้ว 1 ชิ้น

1,790 THB ฿1,790
1,380 THB ฿1,380 -23%
สมาชิก 1,380 THB ฿1,380 -23%

 

New

prefilter

ขายแล้ว 11 ชิ้น

490 THB ฿490
250 THB ฿250 -49%
สมาชิก 250 THB ฿250 -49%

 

New

HITACHI A3000,A5000

- ใช้สำหรับรุ่น HITACHI A3000,A5000 - เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% - สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ - ขนาด 29.5*35*2 cm - อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) - ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,790 THB ฿1,790
1,190 THB ฿1,190 -34%
สมาชิก 1,190 THB ฿1,190 -34%

 

New

HEPA airfilter-Uni City

- ใช้สำหรับรุ่น ยูนิซิตี้ Bion Air Filter Unicity - เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% - สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ - ขนาด 17.5 x 24 x 5.5 cm (แนะนำวัดกรองเดิมเทียบขนาดได้เลยค่ะ) - อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) - ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,590 THB ฿1,590
990 THB ฿990 -38%
สมาชิก 990 THB ฿990 -38%

 

New

HEPA airfilter- Series 30 (FP-J30TA,FP-F30TA,FP-GM

- ใช้สำหรับรุ่น FP-J30TA,FP-F30TA,FP-GM30TA,KC-F30TA - เนื้อ True HEPA H13 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% - สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ - ขนาด 28.5*31*2.5 cm ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม - อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) - ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด

ขายแล้ว 6 ชิ้น

1,890 THB ฿1,890
1,090 THB ฿1,090 -42%
สมาชิก 1,090 THB ฿1,090 -42%

 

New

HEPA airfilter- KC-D40TA

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ รุ่น KC-D40 ,KC-D50,KC-G40,KC-G50 TA -เนื้อ True HEPA H13 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 22*40*2.7 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด

ขายแล้ว 1 ชิ้น

2,390 THB ฿2,390
1,240 THB ฿1,240 -48%
สมาชิก 1,240 THB ฿1,240 -48%

 

New

HEPA airfilter- KC-A80TA

-ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ รุ่น KC-A80TA ,  -เนื้อ True HEPA H14 Made from Germany Efficiency 0.1-0.3 micron 99.97% -สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถึง 0.1รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ ไรฝุ่น เกสร ควันบุหรี่ ขน-กลิ่นสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กมากๆ -ขนาด 28.6*39*4 cm. ขนาดจะฟิตพอดีกว่าของเดิม -อายุการใช้งาน 12 เดือน (ขึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้) -ห้ามล้างน้ำ ทำความสะอาด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,590 THB ฿2,590
1,900 THB ฿1,900 -27%
สมาชิก 1,900 THB ฿1,900 -27%

 

ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้